background

zmluvy 2016

Súbory na stiahnutie

01/16 Mestský plavecký klub | pdf 01/16 Mestský plavecký klub
02/16 R-J.A. dodatok č.1 | pdf 02/16 R-J.A. dodatok č.1
03/16 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. | pdf 03/16 VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
04/16 Združenie ŠK maestro | pdf 04/16 Združenie ŠK maestro
05/16  Spojená škola | pdf 05/16  Spojená škola
06/16 TEHOS, s.r.o. | pdf 06/16 TEHOS, s.r.o.
07/16 CWS-boco Slovensko, s.r.o. | pdf 07/16 CWS-boco Slovensko, s.r.o.
08/16 Juraj Tomadlík- JUTO | pdf 08/16 Juraj Tomadlík- JUTO
09/16 Mesto Dolný Kubín | pdf 09/16 Mesto Dolný Kubín
10/16 Stredoslovenská energetika, a.s. | pdf 10/16 Stredoslovenská energetika, a.s.
11/16 FIRST DATA | pdf 11/16 FIRST DATA
12/16 Mgr. markéta Kotlínová | pdf 12/16 Mgr. markéta Kotlínová
13/16 Ivan Skirčák- AQ Plus | pdf 13/16 Ivan Skirčák- AQ Plus
14/16 Športový klub MŠK Hviezda Dolný Kubín | pdf 14/16 Športový klub MŠK Hviezda Dolný Kubín
 | pdf

16/16 Sunsoft plus spol. s.r.o | pdf 16/16 Sunsoft plus spol. s.r.o
17/16 SCAME-SK, s.r.o. | pdf 17/16 SCAME-SK, s.r.o.
18/16 SCAME- SK, s.r.o. | pdf 18/16 SCAME- SK, s.r.o.
19/16 ZNAČKY, s.r.o. | pdf 19/16 ZNAČKY, s.r.o.
20/16 Mesto Dolný Kubín | pdf 20/16 Mesto Dolný Kubín
21/16 Petras invest s.r.o. | pdf 21/16 Petras invest s.r.o.
 | pdf

23/16 ORTHO-VLKO, s.r.o. | pdf 23/16 ORTHO-VLKO, s.r.o.
24/16 Univerzitná nemocnica Martin | pdf 24/16 Univerzitná nemocnica Martin
25/16 MK alarm | pdf 25/16 MK alarm
26/17 COCP, s.r.o. | pdf 26/17 COCP, s.r.o.
27/16 ZaMenej.sk, s.r.o. | pdf 27/16 ZaMenej.sk, s.r.o.
28/16 COMINFO, a.s. | pdf 28/16 COMINFO, a.s.
29/16 Mestský plavecký klub Dolný Kubín | pdf 29/16 Mestský plavecký klub Dolný Kubín
30/16 ŠK Kubínska Hoža | pdf 30/16 ŠK Kubínska Hoža
31/16 Mestský hokejový klub Dolný Kubín | pdf 31/16 Mestský hokejový klub Dolný Kubín
32/16 Stredoslovenská energetika, a.s. | pdf 32/16 Stredoslovenská energetika, a.s.
33/16 KOVOHUTY Dolný Kubín | pdf 33/16 KOVOHUTY Dolný Kubín
34/16  Ivan Skirčák | pdf 34/16  Ivan Skirčák
35/16 KICK BOX Klub Dolný Kubín | pdf 35/16 KICK BOX Klub Dolný Kubín
36/16 Detský domov | pdf 36/16 Detský domov
37/16 OSTAS spol. s.r.o. | pdf 37/16 OSTAS spol. s.r.o.
38/16 INGOCLEAR s.r.o. | pdf 38/16 INGOCLEAR s.r.o.
39/16 Spojená škola | pdf 39/16 Spojená škola
40/16 Diagnostické centrum Ružomberok | pdf 40/16 Diagnostické centrum Ružomberok
41/16 Petras Invest, s.r.o. | pdf 41/16 Petras Invest, s.r.o.
42/16 M-fitness, s.r.o. | pdf 42/16 M-fitness, s.r.o.
43/16 EDM, s.r.o. | pdf 43/16 EDM, s.r.o.
44/16 Hyundai Dymos Slovakia s.r.o. | pdf 44/16 Hyundai Dymos Slovakia s.r.o.
45/16 CABELLAN, s.r.o. | pdf 45/16 CABELLAN, s.r.o.
46/16 Zásah 7, s.r.o. | pdf 46/16 Zásah 7, s.r.o.
47/16 Mesto Dolný Kubín | pdf 47/16 Mesto Dolný Kubín
 | pdf

49/16 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra | pdf 49/16 Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra
50/16 Mesto Dolný Kubín | pdf 50/16 Mesto Dolný Kubín
51/16 Mesto Dolný Kubín | pdf 51/16 Mesto Dolný Kubín
52/16 VÚB, a.s. | pdf 52/16 VÚB, a.s.
53/16 VÚB, a.s. | pdf 53/16 VÚB, a.s.
54/16 VÚB, a.s. | pdf 54/16 VÚB, a.s.
55/16 VÚB, a.s. | pdf 55/16 VÚB, a.s.
56/16 HGM-Žilina, s.r.o. | pdf 56/16 HGM-Žilina, s.r.o.
57/16 FONTANA, a.s. | pdf 57/16 FONTANA, a.s.
58/16 MFK Dolný Kubín | pdf 58/16 MFK Dolný Kubín
59/16 Športový klub Meteor Dolný Kubín | pdf 59/16 Športový klub Meteor Dolný Kubín
60/16 Joma Travel, s.r.o. | pdf 60/16 Joma Travel, s.r.o.
61/16 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems | pdf 61/16 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems
62/16 SLOVAKIA REAL-IN, a.s. | pdf 62/16 SLOVAKIA REAL-IN, a.s.
63/16 ITOSS, s.r.o. | pdf 63/16 ITOSS, s.r.o.
64/16 KOBIT-SK, s.r.o. | pdf 64/16 KOBIT-SK, s.r.o.
65/16 Ubytovacie zariadenia hotel Smrečina | pdf 65/16 Ubytovacie zariadenia hotel Smrečina
66/16 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems | pdf 66/16 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems
67/16 R-J.A. servis, s.r.o. | pdf 67/16 R-J.A. servis, s.r.o.
68/16 SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR | pdf 68/16 SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR
69/16 Basketbalový klub mládeže DK | pdf 69/16 Basketbalový klub mládeže DK
70/16 VÚB, a.s. | pdf 70/16 VÚB, a.s.
71/16 SSE, a.s. | pdf 71/16 SSE, a.s.
72/16 Klaster ORAVA | pdf 72/16 Klaster ORAVA
73/16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny DK | pdf 73/16 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny DK
74/16 Mgr. Markéta Kotlínová dodatok č.2 | pdf 74/16 Mgr. Markéta Kotlínová dodatok č.2
75/16 Mgr. Markéta Kotlínová dodatok č.3 | pdf 75/16 Mgr. Markéta Kotlínová dodatok č.3
76/16 WEBY GROUP, s.r.o. | pdf 76/16 WEBY GROUP, s.r.o.
77/16 WEBY GROUP dodatok č.1 | pdf 77/16 WEBY GROUP dodatok č.1
78/16 MPK DK | pdf 78/16 MPK DK
79/16 AquaMar, spol. s.r.o. dodatok č.1 | pdf 79/16 AquaMar, spol. s.r.o. dodatok č.1
80/16 Rebel, s.r.o. dodatok č.1 | pdf 80/16 Rebel, s.r.o. dodatok č.1
81/16 SR zastúpená MINV SR | pdf 81/16 SR zastúpená MINV SR
82/16 Triatlon team DK | pdf 82/16 Triatlon team DK
83/16 MPK dodatok č.1 | pdf 83/16 MPK dodatok č.1
84/16 LASAN, s.r.o. | pdf 84/16 LASAN, s.r.o.
85/16 Liečebno-výchovné sanatórium | pdf 85/16 Liečebno-výchovné sanatórium
86/16 ŠK ELKOP WLC DK | pdf 86/16 ŠK ELKOP WLC DK
87/16 SPIG s.r.o. | pdf 87/16 SPIG s.r.o.
88/16 kooperativa dodatok č.1 | pdf 88/16 kooperativa dodatok č.1
89/16 INŒTEL | pdf 89/16 INŒTEL
90/16 Apiagra, s.r.o. | pdf 90/16 Apiagra, s.r.o.
91/16 ENERGO KUBÍN, s.r.o. | pdf 91/16 ENERGO KUBÍN, s.r.o.
92/16 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems spol. s.r.o. | pdf 92/16 Yanfeng Slovakia Automotive Interior Systems spol. s.r.o.
93/16 TEMAKO | pdf 93/16 TEMAKO
94/16 Detské centrum Slovensko | pdf 94/16 Detské centrum Slovensko
95/16 SR zastúpená MINV SR | pdf 95/16 SR zastúpená MINV SR
96/16 Kubínske bedmintonové šelmy DK | docx 96/16 Kubínske bedmintonové šelmy DK
97/16 ORAVA SKIPARK, a.s. | pdf 97/16 ORAVA SKIPARK, a.s.
98/16 DOXX Plus | pdf 98/16 DOXX Plus
99/16  CHATA HOźA | pdf 99/16  CHATA HOźA
100/17 Ing. arch. Ján Kubina | pdf 100/17 Ing. arch. Ján Kubina
101/16 Juraj Tomadlík- JUTO | pdf 101/16 Juraj Tomadlík- JUTO
102/16 Lyžiarske stredisko RACIBOR | pdf 102/16 Lyžiarske stredisko RACIBOR
103/16 Mesto Dolný Kubín | pdf 103/16 Mesto Dolný Kubín
104/16 AQ- Plus dodatok č.3 | pdf 104/16 AQ- Plus dodatok č.3
105/16 Diagnostické centrum RK | pdf 105/16 Diagnostické centrum RK